หน่วยงานต่างๆ

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ

ตัวอย่างบริษัท และหน่วยงานที่เคยใช้บริการกับเรา

– บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
– บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์(ไทยแลนด์) จำกัด
– บริษัท สโรรักษ์
– บริษัท ด็อกเตอร์สาโรช
– World Packaging
– บริษัทเอเซียซูเดอร์
– บริษัท CARDINALHEALTH จำกัด
– บริษัท แมนเทล กรุงเทพฯ จำกัด
– บริษัท ทองกวาว จำกัด
– บริษัท อินโพเน็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
– บริษัท นิชเทค จำกัด
– (ฝ่ายบันเทิง) ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
– โรตารี่ นายก100ปี
– กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
– บริษัทเบทเทอดิว
– สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง(คณะอาจารย์) / ม.นเรศวรฯ
– ปริญญาโท  ม.นเรศวรฯ
– คณะแพทย์  ม.นเรศวรฯ
– วิทยาลัยการอาชีพ องคักษ์
– วิทยาลัยการอาชีพ พนมสารคาม
– ราชภัฏสมเด็ดเจ้าพระยา
– โรงเรียนภูบดินทร์
– บริษัท บางกอกเวิล์ด ดิจิตอลปริ๊นติ้ง
–  บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด
– ศูนย์พฤษศาสตร์ เชียงใหม่
– สถาบันนิด้า
– กรมโยธาธิการและผังเมือง
–  บริษัท คัสตอม เอเชีย จำกัด
–  บริษัท โตชิบา แมชชีน จำกัด
–  สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน
–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี
–  Map Point
–  Asia Solf
–  ไทยฮั้วยางพารา
– บริษัท บอช แอนท์ลอม
– บริษัท บ้านปิยะดา
– ธนาคารกรุงเทพ ราชเทวี
– ธนาคารทหารไทย สาขาปากคลองตลาด
– ไทรอัมพ์
– บริษัท ยูโร พีทูพี ประเทศไทย

และยังมีบริษัทฯอื่นอีกมากมายที่ให้เกียรติ์ ใช้บริการของทางบริษัท