การชำระเงิน

การชำระเงินหลังการจองทัวร์

1. แจ้งชื่อ (ผู้จอง) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ / พร้อมอีเมล์, ไอดีไลน์, เบอร์ติดต่อกลับ

โดยระบุรายการ, วันเดินทาง, และชื่อพนักที่ทำจองให้

2. รอยืนยัน/ใบแจ้งหนี้ยืนยันการจองและยอดค่าใช้จ่าย

– กรณีราคาทัวร์โปรโมชั่น (ชำระเต็มจำนวนหรือหลังการจอง 24 ช.ม.)

– กรณีราคาปกติ (ชำระภายใน 3 วัน) 

3. ส่งหลักในการชำระเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ได้ทางไลน์ @rev0299a หรืออีเมล์ [email protected]

4. บริษัทจะทำการส่งใบเสร็จรับการชำระค่าทัวร์หลังได้รับหลักฐานการชำระเงิน 2-3 วัน (ทำการ)

การชำระเงิน ผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

หมายเลขบัญชี :สาขา :โลตัสรามอินทรา109 ชื่อบัญชี : บริษัท บุญทรัพย์ทัวร์ จำกัด

ธนาคารทหารไทย

หมายเลขบัญชี :230-2-18534-9 สาขา :แฟชั่นไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี :นางสาวการย์สิริ สิทธิชัยอารีกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเลขบัญชี : สาขา : ชื่อบัญชี :

ธนาคารกสิกรไทย

หมายเลขบัญชี : สาขา : ชื่อบัญชี :