ทัวร์มาเลเซีย กรุ๊ปส่วนตัว กัวลาลัมเปอร์

กรุ๊ปส่วนตัว มาเลเซีย เริ่มเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว (PRO-J1)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุซะ คามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ บุฟเฟต์ขาปู Optional Disneylandไกด์ส่วนตัวตลอดทริป (เริ่มต้น 6ท่าน) .
ราคาเริ่มต้น 38,900 .-

ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว (PRO-J2)

โตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้ง ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ กระเช้าไฟฟ้า ชมวิวฟูจิ Option Disneyland ไกด์ส่วนตัวตลอดทริป (เริ่มต้น 6ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 39,900 .-

ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว (PRO-J3)

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า. ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ. ออนเซ็น.รถไฟงชิกังเซ็นสู่โอซาก้า. วัดน้ำใส. วัดทองคินคะคูจิ. ปราสาทโอซาก้า. Option USJ
ราคาเริ่มต้น 49,900 .-

ทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว (PRO-J4)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ออนเซ็น โดยรถโค้ช+ไกด์ส่วนตัวตลอดทริป (เริ่มต้น 6 ท่าน) + Option Disneyland .
ราคาเริ่มต้น 40,900 .-