25 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

25 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

25 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงขอรับ Visa on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

 • อาร์เจนตินา สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • บาห์เรน สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • บราซิล สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • บรูไน สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • กัมพูชา สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ชิลี สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • เอกวาดอร์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • ฮ่องกง สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • อินโดนีเซีย สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • สาธารณรัฐเกาหลี สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • ลาว สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • มาเก๊า สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • มองโกเลีย สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • มาเลเซีย สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • มัลดีฟส์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ปานามา สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน
 • เปรู สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • ฟิลิปปินส์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน
 • รัสเซีย (เฉพาะวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น) สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • เซเซลส์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • สิงคโปร์ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • แอฟริกาใต้ สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ตุรกี สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • เวียดนาม สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ญี่ปุ่น สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน

แต่ทั้ง 25 ประเทศนี้ แม้ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าก็ใช่ว่าจะสามารถได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หากเตรียมตัว เตรียมเงิน เตรียมเอกสารและหลักฐานไม่พร้อม หรือมีจุดประสงค์อื่นๆ แอบแฝงในการเดินทาง ก็มีสิทธิ์ถูก ต.ม. ส่งกลับประเทศได้ง่ายๆ เช่นกัน ทั้งที่ไปเหยียบถึงสนามบินบ้านเขาแล้วก็ตาม ดังนั้นหากใครมีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมเตรียมเรื่องการขอวีซ่าไปพร้อมๆ กับการวางแผนการท่องเที่ยวให้พร้อม