หนังสือเดินทาง (passport)

เป็นเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลสำหรับยืนยันตัวบุคคลในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ เพศ วันเกิดและสถานที่เกิด

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ (กรุ๊ปเล็ก)

ทัวร์อังกฤษ สก๊ตแลนด์ เวลล์ ลอนดอน สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน แมนเชสเตอร์ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด วินเดอร์เมียร์ เอดินบะระ ยอร์ค

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ฟุกุโอกะ เบปปุ ฮากาตะ 5วัน3คืน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ฮากาตะ หมู่บ้านยูฟูอิน กันดั้มพาร์ค ศาลเจ้าดาโซฟุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

1 2 3 4 5