ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ เที่ยวสุดคุ้ม 2ประเทศ 4วัน3คืน (AisAisa)2022

ตะลุยมาเลเซีย-สิงคโปร์ ราคาเพียง19,888฿MALAYSIA SINGAPORE 4วัน3คืน เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg.
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน

ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืน Special offer Promotion

ทัวร์มาเลเซีย Promotion เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เลือกเดินทางได้ทุกวัน (ยกเว้นเทศกาล) .
ราคาเพียง 2,999 .-