ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน2คืน(AirAsia)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน บิน FD

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

06 – 08 ม.ค. 67

30+1

15,999

14,999

4,500

12 – 14 ม.ค. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

19 – 21 ม.ค. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

02 – 04 ก.พ. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

16 – 18 ก.พ. 67

30+1

17,999

16,999

4,500

23 – 25 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

30+1

16,999

15,999

4,500

25 – 27 ก.พ. 67

*วันหยุด*

30+1

15,999

14,999

4,500

01 – 03 มี.ค. 67

30+1

13,999

12,999

4,500

08 – 10 มี.ค. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

15 – 17 มี.ค. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

22 – 24 มี.ค. 67

30+1

13,999

12,999

4,500

06 – 08 เม.ย. 67

*วันจักรี*

30+1

15,999

14,999

4,500

14 -16 เม.ย. 67

*วันสงกรานต์*

30+1

22,999

21,999

4,500

27 – 29 เม.ย. 67

30+1

15,999

14,999

4,500

03 – 05 พ.ค. 67

*วันฉัตรมงคล*

30+1

16,999

15,999

4,500

04 – 06 พ.ค. 67

*วันฉัตรมงคล*

30+1

16,999

15,999

4,500

10 – 12 พ.ค. 67

*วันพืชมงคล*

30+1

15,999

14,999

4,500

24 – 26 พ.ค. 67

30+1

15,999

14,999

4,500

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 67

30+1

15,999

14,999

4,500

01 – 03 มิ.ย. 67

*วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี*

30+1

15,999

14,999

4,500

06 – 08 ก.ค. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

20 – 22 ก.ค. 67

*วันอาสาฬหบูชา*

30+1

15,999

14,999

4,500

27 – 29 ก.ค. 67

*วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว*

30+1

16,999

15,999

4,500

10 – 12 ส.ค. 67

*วันแม่*

30+1

16,999

15,999

4,500

07 – 09 ก.ย. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

21 – 23 ก.ย. 67

30+1

14,999

13,999

4,500

05 – 07 ต.ค. 67

30+1

15,999

14,999

4,500

12 – 14 ต.ค. 67

*วันนวมินทรมหาราช*

30+1

16,999

15,999

4,500

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

ราคาเริ่มต้น 13,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่