ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน(ล่องเรือลอยกระทง)3วัน2คืนByVZ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 – 03 ม.ค. 67*วันปีใหม่*

30+1

16,999

15,999

3,000

11 – 13 ม.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

17 – 19 ม.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

21 – 23 ม.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

26 – 28 ม.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

01 – 03 ก.พ. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

07 – 09 ก.พ. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

10 – 12 ก.พ. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

17 – 19 ก.พ. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

23 – 25 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

30+1

13,999

12,999

3,000

25 – 27 ก.พ. 67

*วันหยุด*

30+1

13,999

12,999

3,000

03 – 05 มี.ค. 67

30+1

9,999

8,999

3,000

07 – 09 มี. ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

10 – 12 มี.ค. 67

30+1

9,999

8,999

3,000

14 – 16 มี.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

20 – 22 มี.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

22 – 24 มี.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

28 – 30 มี.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

07 – 09 เม.ย. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

26 – 28 เม.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

04 – 06 พ.ค. 67

*วันฉัตรมงคล*

30+1

13,999

12,999

3,000

09 – 11 พ.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

11 – 13 พ.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

18 – 20 พ.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

25 – 27 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

01 – 03 มิ.ย. 67

*วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี*

30+1

13,999

12,999

3,000

07 – 09 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

14 – 16 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

21 – 23 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

28 – 30 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

05 – 07 ก.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

12 – 14 ก.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

19 – 21 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

21 – 23 ก.ค. 67

*วันเข้าพรรษา*

30+1

13,999

12,999

3,000

27 – 29 ก.ค. 67

*วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว*

30+1

13,999

12,999

3,000

02 – 04 ส.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

10 – 12 ส.ค. 67

*วันแม่*

30+1

13,999

12,999

3,000

16 – 18 ส.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

23 – 25 ส.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

06 – 08 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

13 – 15 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

20 – 22 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

27 – 29 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

04 – 06 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

11 – 13 ต.ค. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

13 – 15 ต.ค. 67

*วันนวมินทรมหาราช*

30+1

13,999

12,999

3,000

19 – 21 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

22 – 24 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

**ราคา 9,999 เป็นราคาพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุ๊ป และไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

ราคาเริ่มต้น 9,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่