ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3วัน2คืนByVZ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง

จำนวนต่อกรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

04 – 06 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

12 – 14 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

19 – 21 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

25 – 27 ม.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

28 – 30 ม.ค. 67

30+1

9,999

8,999

3,000

04 – 06 ก.พ. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

09 – 11 ก.พ. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

16 – 18 ก.พ. 67

30+1

14,999

13,999

3,000

22 – 24 ก.พ. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

24 – 26 ก.พ. 67

*วันมาฆบูชา*

30+1

13,999

12,999

3,000

29 – 02 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

06 – 08 มี.ค. 67

30+1

9,999

8,999

3,000

08 – 10 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

13 – 15 มี.ค. 67

30+1

9,999

8,999

3,000

15 – 17 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

21 – 23 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

24 – 26 มี.ค. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

29 – 31 มี.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

06 – 08 เม.ย. 67

*วันจักรี*

30+1

13,999

12,999

3,000

13 – 15 เม.ย. 67

*วันสงกรานต์*

30+1

16,999

15,999

3,000

14 – 16 เม.ย. 67
*วันสงกรานต์*

30+1

16,999

15,999

3,000

15 – 17 เม.ย. 67

30+1

13,999

12,999

3,000

27 – 29 เม.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

05 – 07 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

10 – 12 พ.ค. 67

*วันพืชมงคล*

30+1

13,999

12,999

3,000

17 – 19 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

24 – 26 พ.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

02 – 04 มิ.ย. 67

* วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี*

30+1

12,999

11,999

3,000

08 – 10 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

15 – 17 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

22 – 27 มิ.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

06 – 08 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

13 – 15 ก.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

20 – 22 ก.ค. 67

* วันอาสาฬหบูชา*

30+1

13,999

12,999

3,000

28 – 30 ก.ค. 67

*วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว*

30+1

13,999

12,999

 

03 – 05 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

11 – 13 ส.ค. 67

*วันแม่*

30+1

13,999

12,999

3,000

17 – 19 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

24 – 26 ส.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

07 – 09 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

14 – 16 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

21 – 23 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

28 – 30 ก.ย. 67

30+1

11,999

10,999

3,000

05 – 07 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

12 – 14 ต.ค. 67

*วันนวมินทรมหาราช*

30+1

14,999

13,999

3,000

18 – 20 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

23 – 25 ต.ค. 67

*วันปิยมหาราช*

30+1

13,999

12,999

3,000

24 – 26 ต.ค. 67

30+1

12,999

11,999

3,000

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

**ราคา 9,999 เป็นราคาพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุ๊ป และไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ**

 

ราคาเริ่มต้น 9,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่