ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืน Special offer Promotion

ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืน Special offer Promotion

ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ เลือกเดินทางได้เอง
ทัวร์เก็นติ้ง กระเช้า SKYWAY สัมผัสธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์- ชมพระราชวัง ตึกแฝดปิโตนาส โรงงานช็อคโกแล็ต
เดินทางเป็นส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
(แพ็คเกจ-ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: (สนามบินทุกแห่งของไทย)-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่ปุตราจาย่า-เก็นติ้งไฮแลนด์-กระเช้า SKYWAY – เช็คอินเข้าที่พัก(อิสระตามอัธยาศัย)

วันที่ 2: (breakfast)-วัดถ้ำบาตูเคป-ร้านขนมพื้นเมือง-ร้านสินค้าปลอดภาษี-City Tour KL-ร้านช็อคโกแล็ต-ตึกแฝดปิโตนาส-อิสระช้อปปิ้ง-เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

(2 ท่าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้บริการ
2-10 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
11-14 ท่าน เดินทางโดยรถบัส with local guide (Speaking Thai/English)
15+ ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส with local guide (Speaking Thai/English) + หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป-ไพเวท (ยกเว้นเทศกาล)
ราคาแพ็คเกจ (รบกวนเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

ไม่มีราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี >>>>> ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
เด็กทารก INF 2,000 บาท

**หมายเหตุ (บนเก็นติ้งไม่มีห้องพักสามเตียงและไม่มีบริการเตียงเสริม แต่อนุญาติให้พักห้องละ 3 ท่าน/หากต้องการพักเดียว เพิ่ม 1,500 บาท)***
***หมายเหตุ พักเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์+Ser charge ท่านละ —- บาท***
***หมายเหตุ พักเก็นติ้งตรงช่วงพีค+Ser charge ท่านละ —- บาท***

ราคาเริ่มต้น

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่

  •  
  •  

คลิ๊กจองทัวร์ – Booking 

  • - -
  • Reload
  • Should be Empty:
Skip to toolbar