ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ชมพระราชวัง ทัวร์เก็นติ้งไฮแลนด์ กระเช้าSKYWAY
(8ท่านออกเดืนทางได้ทันที) .

ราคาเพียง 13,900 .-

1 3 4 5