ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน จางอาน 4วัน3คืน (พักซาปา 2คืน)

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

พฤหัสบดี-อาทิตย์

30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 66

18,999.-

18,999.-

5,000.-

อาทิตย์-พุธ
(วันพ่อแห่งชาติ)

03-06 ธันวาคม 66

18,999.-

18,999.-

5,000.-

อาทิตย์-พุธ

(วันรัฐธรรมนูญ)

10-13 ธันวาคม 66

17,999.-

17,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

18-21 มกราคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

26-29 มกราคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันมาฆบูชา)

23-26 กุมภาพันธ์ 67

20,999.-

20,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

28-31 มีนาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

30 มีนาคม-02 เมษายน 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันจักรี)

05-08 เมษายน 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

(วันจักรี)

06-09 เมษายน 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

(วันสงกรานต์)

11-14 เมษายน 67

20,999.-

20,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันสงกรานต์)

12-15 เมษายน 67

22,999.-

22,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

(วันสงกรานต์)

13-16 เมษายน 67

22,999.-

22,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

20-23 เมษายน 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

(วันฉัตรมงคล)

04-07 พฤษภาคม 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

10-13 พฤษภาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

11-14 พฤษภาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

16-19 พฤษภาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

23-26 พฤษภาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)

31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)

01-04 มิถุนายน 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

13-16 มิถุนายน 67

17,999.-

17,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

27-30 มิถุนายน 67

17,999.-

17,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

04-07 กรกฎาคม 67

17,999.-

17,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันอาสาฬหบูชา)

19-22 กรกฎาคม 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันพระบรมราชสมภพ ร.10)

26-29 กรกฎาคม 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

01-04 สิงหาคม 67

17,999.-

17,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันแม่แห่งชาติ)

10-13 สิงหาคม 67

19,999.-

19,999.-

5,000.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์

22-25 สิงหาคม 67

17,999.-

17,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

28 กันยายน-01 ตุลาคม 67

17,999.-

17,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

05-08 ตุลาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

11-14 ตุลาคม 67

20,999.-

20,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

12-15 ตุลาคม 67

20,999.-

20,999.-

5,000.-

ศุกร์-จันทร์

18-21 ตุลาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

19-22 ตุลาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

อาทิตย์-พุธ(วันปิยมหาราช)

20-23 ตุลาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

เสาร์-อังคาร

26-29 ตุลาคม 67

18,999.-

18,999.-

5,000.-

  
  

ราคาเริ่มต้น 17,999 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่