ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์มะละกา, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์-ยูนิเวอร์เเซล

Genting Highland – Kuala lumpur
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์

* กระเช้าไฟฟ้า SKYWAY
* เต็มอิ่มกับเก็นติ้งไฮแลนด์
* เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์
* โรงงานช็อกแล๊ต
8 ท่านจัดเป็นPrivateได้ทันที

สามารถเลือกสายการบินได้ดังนี้
MALAYSIAN AIRLINES
BKK-KUL 06.00-09.10 / KUL-BKK 22.20-23.30

AIRASIA
DMK-KUL 09.25-12.40 / KUL-DMK 21.35-22.40

มีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่าน-สามารถจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวเลือกวันเดินทางได้เอง

ต่ำกว่า 8 ท่านกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

(8 ท่าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้บริการ

  • 8-11ท่าน เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
  • 12-14ท่าน เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)
  • 15ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  • ต่ำกว่า 8ท่าน กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

ราคาเพียง 13,900 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่