Category


› มาเลเซีย-สิงคโปร์

› ญี่ปุ่น-เกาหลี

› ยุโรป-อเมริกา

› อียิปต์-จอร์แดน

› ฮ่องกง-มาเก๊า

› บาหลี-เวียดนาม

› พม่า-ลาว

› รับทำวีซ่า

› จีน

› ออสเตรเลีย

› นิวซีแลนด์

› ไต้หวัน

› รัสเซีย-ตุรกี

› เรือสำราญ

› กรุ๊ปส่วนตัว

› บทความ - Gallery


• หน้าหลัก

• บทความ & Gallery

• เกี่ยวกับเรา

• ติดต่อเรา

• การชำระเงิน


ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์-เลโก้แลนด์ 4วัน3คืน(TR)

BST-0001-6: ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์-เลโก้แลนด์ 4วัน3คืน(TR)

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์

 

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

 

อัตราค่าบริการ

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

APR-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

11-14 APR 2018

วันสงกรานต์

18,999.-

17,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

12-15 APR 2018

วันสงกรานต์

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

13-16 APR 2018

วันสงกรานต์

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

MAY-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

10-13 MAY 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

JUNE-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

14-17 JUNE 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

JUL-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

12-15 JUL 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

26-29 JUL 2018

วันเฉลิมพระชมน์พรรษา

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

AUG-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

10-13 AUG 2018

วันแม่แห่งชาติ

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

SEP-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

20-23 SEP 2018

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

OCT-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

11-14 OCT 2018

วันคล้ายวันสวรรคต

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

TR869

1550-1915   TR868

2200-2330

20-23 OCT 2018

วันปิยะมหาราช

19,999.-

-3,700.-

6,900.-

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท

 

ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เก็นติ้ง, ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ทัวร์มะละกา, ทัวร์ปีนัง, ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์

 

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

ราคาเพียง 18,999 .-