Category


› มาเลเซีย-สิงคโปร์

› ญี่ปุ่น-เกาหลี

› ยุโรป-อเมริกา

› อียิปต์-จอร์แดน

› ฮ่องกง-มาเก๊า

› บาหลี-เวียดนาม

› พม่า-ลาว

› รับทำวีซ่า

› จีน

› ออสเตรเลีย

› นิวซีแลนด์

› ไต้หวัน

› รัสเซีย-ตุรกี

› เรือสำราญ

› กรุ๊ปส่วนตัว

› บทความ - Gallery


• หน้าหลัก

• บทความ & Gallery

• เกี่ยวกับเรา

• ติดต่อเรา

• การชำระเงิน


ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2วัน1คืน Special offer Promotion

BST-0000: ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง 2วัน1คืน Special offer Promotion

ทัวร์เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ เลือกเดินทางได้เอง
ทัวร์เก็นติ้ง กระเช้า SKYWAY สัมผัสธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์- ชมพระราชวัง ตึกแฝดปิโตนาส โรงงานช็อคโกแล็ต
เดินทางเป็นส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
(แพ็คเกจ-ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1: (สนามบินทุกแห่งของไทย)-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่ปุตราจาย่า-เก็นติ้งไฮแลนด์-กระเช้าSKYWAY-เช็คอินเข้าที่พัก(อิสระตามอัธยาศัย)
 
วันที่2: (breakfast)-วัดถ้ำบาตูเคป-ร้านขนมพื้นเมือง-ร้านสินค้าปลอดภาษี-City Tour KL-ร้านช็อคโกแล็ต-ตึกแฝดปิโตนาส-อิสระช้อปปิ้ง-เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
 

(2ท่าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้บริการ
2-10ท่าน         เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
11-14ท่าน       เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)
15+ท่านขึ้นไป    เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

 
 
 
เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป-ไพเวท (ยกเว้นเทศกาล)
ราคาแพ็คเกจ....
 
8-10ท่าน>>>>>>  2,999 บาท (ราคานี้สำหรับห้องพักคู่ 2-3 ท่าน)
6-7ท่าน>>>>>>  3,700 บาท  (ราคานี้สำหรับห้องพักคู่ 2-3 ท่าน)
4-5ท่าน>>>>>>  4,900 บาท  (ราคานี้สำหรับห้องพักคู่ 2-3 ท่าน)
2-3ท่าน>>>>>>  8,500 บาท  (ราคานี้สำหรับห้องพักคู่ 2-3 ท่าน)
ไม่มีราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี >>>>> ราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 
เด็กทารก INF 2,000 บาท
 
 
**หมายเหตุ(บนเก็นติ้งไม่มีห้องพักสามเตียงและไม่มีบริการเตียงเสริม แต่อนุญาติให้พักห้องละ  3 ท่าน/หากต้องการพักเดียว เพิ่ม 1,500 บาท)***
***หมายเหตุ พักเก็นติ้งตรงกับวันเสาร์+Ser charge ท่านละ 600 บาท***
***หมายเหตุ พักเก็นติ้งตรงช่วงพีค+Ser charge ท่านละ 1,200 บาท***
 

ราคาเพียง 2,999 .-